Araştırma Konuları

  • Kardiyovasküler Farmakoloji
  • Endokrin Farmakoloji
  • Ürogenital Sistem Farmakolojisi
  • Moleküler Farmakoloji