Farmakoloji Kürsüsü 1965 yılında Prof. Dr. Nurettin Öktel tarafından kurulmuştur. YÖK Yasası gereğince kürsü, Farmakoloji Anabilim Dalı adı altında Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü’nde yer almıştır. Anabilim dalı kadrosunda halen 7 öğretim üyesi (5 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent) ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalında fizyoloji, farmakoloji, farmakoterapi, farmasötik bakım, OTC ilaçlar (Over the counter- reçetesiz satılan ilaçlar), ilaç etkileşmeleri ve akılcı ilaç kullanımı lisans dersleri ile lisanüstü eğitim verilmektedir. Araştırmalar genelde kardiyovasküler farmakoloji, endokrin farmakoloji, ürogenital sistem farmakolojisi ve moleküler farmakoloji üzerinde yoğunlaşmaktadır.