Yüksek Lisans Programı Dersleri

 

Zorunlu Dersler

 • İlaç-Reseptör Etkileşmeleri
 • Hücresel sinyal transdüksiyon mekanizmaları

 

Seçmeli Dersler

 • Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi
 • Diyabetin Eser Elementlerle Tedavisi
 • Diabetik Komplikasyonların Biyokimyasal Temeli
 • Deneysel Diabet Modelleri
 • Diyabetin Yolaçtığı Metabolik Bozukluklar
 • İnsülinin Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkileri
 • İnsülin Rezistansı ve Hipertansiyon
 • Deneysel Hipertansiyon Modelleri
 • Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
 • Nitrik Oksit’in Biyolojik Etkileri
 • İyon Kanalları Farmakolojisi
 • Bilimsel Veriye Ulaşma ve Değerlendirme Yöntemleri
 • İlaç-Reseptör Etkileşmeleri
 • Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi
 • Deneysel Farmakoloji
 • Biyokimyasal Farmakoloji  I
 • Farmakolojide İstatistik Yöntemleri

 

Doktora Programı Dersleri

 

Zorunlu Dersler

 • Kardiyovasküler Farmakoloji
 • Endokrin Farmakoloji
 • Moleküler Farmakoloji
 • Alan Uygulaması (Farmakoloji Laboratuvar Teknikleri I)
 • Alan Uygulaması (Farmakoloji Laboratuvar Teknikleri II)

 

Seçmeli Dersler

 • Endokrin Farmakoloji
 • Solunum sistemi farmakolojisi
 • Ürogenital Sistem Farmakolojisi
 • Diabetin Yolaçtığı Kardiovasküler Değişimler
 • Diyabet Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
 • Diyabet ve Oksidatif Stres
 • Makale Yazma Tekniği
 • Kardiyovasküler Farmakoloji
 • Vasküler Sistem Biyolojisi
 • Lokal Hormonlar ve Otakoidler
 • Biyokimyasal Farmakoloji
 • Deneysel Farmakoloji II